Natura 2000

Gospodarstwo Agroturystyczne CHLEBOWY położone jest na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarami wchodzącymi w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Poniżej przedstawiamy mapy obszarów NATURA 2000 (PLB300003_1 oraz PLB300003_2) położonych w okolicach gminy Wieleń.

PLB300003_2_small     PLB300003_1_small

Więcej informacji na temat sieci Natura 2000 można uzyskać na stronie GDOS.

Natura 2000